Marlena Modzelewska

Prezes Fundacji

Ukończyła studia magisterskie na kierunku socjologia na UKSW w Warszawie i studia podyplomowe na kierunku analiz statystycznych w SGH w Warszawie. Obecnie studiuje psychologię na UW. Pracuje jako badacz ilościowy, zajmuje się m.in. tworzeniem narzędzi badawczych, opracowaniem raportów, prezentowaniem wyników badań, koordynowaniem projektów badawczych. Na swojej ścieżce zawodowej zajmowała się różnymi obszarami badań: społeczno-kulturowymi, z zakresu medycyny, internetowymi, tematyką mediów.

Swoją przyszłość zawodową wiąże z psychoterapią i dlatego po zakończeniu studiów psychologicznych planuje kształcić się jako psychoterapeutka dzieci i młodzieży. Najbliższy jej jest nurt humanistyczno-egzystencjalny przede wszystkim z powodu niezachwianej wiary w człowieka, tego, że wszystkie zasoby niezbędne do wyzdrowienia są właśnie w nim. Ceni książki Irvina Yaloma, Carla Rogersa i Victora Frankla, które stanowią dla niej największą inspirację do tego, jaką psychoterapeutką chciałaby zostać.

Koordynatorka projektu badawczego Między zabawą a sztuką. Wybory kulturalne opiekunów dzieci Narodowego Centrum Kultury. Współautorka tekstu Publiczność dziecięca. Kto do niej należy i dlaczego? w publikacji Biura Kultury m. st. Warszawy Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze. Angażowała się w działania Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT.

Miłośniczka wędrówek górskich, tenisa, literatury, kina, architektury drewnianej.

Przewiń na górę