Nasze cele

 • zwiększenie dostępności do szeroko rozumianego wsparcia i pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla różnych grup wiekowych i społecznych, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i rodzin,
 • ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego osoby w każdym wieku,
 • podejmowanie działań na rzecz pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych, uzależnieniach i kryzysach psychicznych, emocjonalnych, ekonomicznych i społecznych,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • promocja pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w różnych środowiskach poprzez zmianę stereotypów ograniczających gotowość do korzystania z takiej pomocy,
 • rozwijanie, propagowanie, wspieranie inicjatyw zmierzających do aktywizacji, integracji zawodowej i społecznej osób z różnych grup społecznych i wiekowych, szczególnie tych, którzy przeżywają trudności natury psychicznej i ekonomicznej bądź są zagrożeni wykluczeniem społecznym,
 • podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy w zakresie zdrowia psychicznego,
 • wspieranie, promocja i rozwój inicjatyw mających na celu integrację społeczną wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność w zakresie poszanowania praw człowieka i obywatela,
 • upowszechnianie kultury, aktywności społecznej, fizycznej, zbilansowanego odżywiania i zdrowego trybu życia, jako ważnych elementów zdrowia psychicznego,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń między społeczeństwami.

Przewiń na górę