Co robimy?

  • świadczymy wsparcie i pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną dla różnych grup wiekowych i społecznych w środowiskach, które ze względów finansowych nie mogą sobie na nią pozwolić,
  • prowadzimy doraźną pomoc w formie interwencji kryzysowej dla osób,
  • rozwijamy grupowe formy pomocy psychologicznej i terapeutycznej w lokalnych środowiskach,
  • edukujemy na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień, chorób psychicznych,
  • propagujemy wiedzę i umiejętności z zakresu świadomego rozwoju osobistego, umiejętności społecznych,
  • inicjujemy i wspieramy działania samopomocowe,
  • współpracujemy z innymi organizacjami, placówkami pomocowymi przez wsparcie, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Przewiń na górę