Komu pomagamy?

  • każdemu – niezależnie od wieku – dziecku, młodzieży, osobie starszej, dojrzałej, która doświadcza trudnych momentów w życiu, kryzysów w relacjach z innymi, problemów emocjonalnych, próbuje znaleźć drogę przezwyciężenia tych trudności,
  • dzieciom i młodzieży, które popadły lub są zagrożone różnego rodzaju uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym, których prawa nie są przestrzegane,
  • osobom w uzależnieniach, kryzysach ekonomicznych, zawodowych i społecznych, szczególnie zagrożonym ryzykiem wykluczenia, utraty stabilności,
  • osobom, które chcą lepiej poznać siebie, swoje reakcje, emocje, nauczyć się lepiej funkcjonować w relacjach z innymi, podjąć trud świadomego rozwoju,
  • organizacjom pomocowym, placówkom edukacyjnym, które nie zapewniają pomocy psychologiczno-terapeutycznej swoim podopiecznym.

Przewiń na górę