Hanna Miecznikowska

Psychoterapeutka, mediatorka i trenerka kompetencji komunikacyjnych oraz elastyczności psychologicznej.

Ukończyła kurs Psychoterapia par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii, kurs Mediacje pojednawcze w ramach studiów II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie UKSW oraz praktyczny i pogłębiony kurs terapii ACT Rozmowy terapeutyczne budujące akceptację i zaangażowanie. Ma za sobą rok pracy wolontaryjnej jako co-terapeutka grupy dla osób z syndromem DDA / DDD oraz półroczny staż kliniczny na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Szpitalu Nowowiejskim. Obecnie jest na ostatnim roku całościowego 4 – letniego szkolenia w nurcie integratywnym w Studium Psychoterapii SPCh.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Pracuje w nurcie integratywnym tj. łączącym różne podejścia psychoteraputyczne celem uzyskania jak największej użyteczności dla konkretnego procesu psychoterapeutycznego danej osoby (psychoterapia indywidualna) lub relacji (psychoterapia par).

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par i małżeństw, mediacje pojednawcze oraz warsztaty umiejętności komunikacyjnych, warsztaty mające na celu lepsze zadbanie o dobrostan psychiczny, warsztaty budowania, opowiadania i wysłuchiwania historii metodą Story Seekers, warsztaty integrujące zespoły w organizacjach.

Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają:

 • trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, trudności i kryzysów w relacji małżeńskiej/ partnerskiej, problemów w kontaktach społecznych, trudności z radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • trudności z przeżywaniem emocji, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, depresji,
 • problemów z przechodzeniem przez kryzysy rozwojowe, lęku przed zmianą,
 • problemów z akceptacją siebie, braku poczucia własnej wartości,
 • braku poczucia sensu życia, pustki egzystencjalnej

jak również z osobami, które potrzebują:

 • wsparcia w rozwoju osobistym,
 • podniesienia kompetencji komunikacyjnych,
 • poprawienia umiejętności rodzicielskich,
 • psychoedukacji,
 • wzmocnienia odporności psychicznej,
 • praktyki uważności.
Przewiń na górę