Ewa Gontarczyk

 

Coach, trener, doradca zawodowy

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy coachingowej i doradczej z zarówno z klientami indywidulanymi, jak i z firmami z różnych sektorów rynku pracy. Realizatorka wartościowych projektów społecznych. Posiada wysokie kompetencje i praktyczne umiejętności  w zakresie outplacement – programów wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.

Pracuje z klientami:

 • z różnych sektorów rynku pracy, ze wszystkich poziomów stanowisk i etapów życia zawodowego. Są to: pracownicy w okresie zatrudnienia lub wypowiedzenia w firmach polskich, korporacjach międzynarodowych, administracji publicznej,
 • uczniowie i absolwenci szkół i uczelni,
 • podopieczni OPS,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone,
 • grupy bezrobotnych (w tym 50+).
 
Świadczy pomoc w zakresie:
 • doradztwa zawodowego: dla osób planujących wybór i zmianę kierunku kariery, poznania predyspozycji zawodowych, wyboru zawodu, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, autoprezentacji, negocjowania wynagrodzeń, marketingu osobistego, metod aktywnego poszukiwania pracy,
 • umiejętności przyczyniających się do rozwoju osobistego i zawodowego, a co za tym idzie osiągnięcia sukcesu zawodowego, przede wszystkim kierowania własnym rozwojem zawodowym,
 • komunikacji interpersonalnej, porozumienia bez przemocy, rozwiązywania konfliktów, asertywności, prowadzenia trudnych rozmów z klientem lub z pracownikiem,
 • sprawności zarządzania czasem, zarządzania stresem,
 • motywacji, zmiany i rozwijania twórczego myślenia,
 • pogłębiania umiejętności społecznych.
Przewiń na górę