Agata Marciniuk

Psycholog oraz Psychoterapeutka Uzależnień.

Ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i osobowości na KUL. Jest także Specjalistką Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, a także członkami ich rodzin (DDA/DDD).

Swoją praktykę zdobywała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla osób z podwójną diagnozą w LSZOP, w Poradni Psychologicznej w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie oraz w Poradni Leczenia Uzależnień NZOZ Ośrodek pomocy Zdrowiu w Warszawie. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych (prowadzeniu wywiadu klinicznego, obserwacji, interpretacji testów psychologicznych), prowadzeniu warsztatów grupowych oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i członków ich rodzin. 

Pracuje w nurcie integracyjnym, łącząc ze sobą różne podejścia i metody psychoterapeutyczne, dopasowane do potrzeb pacjenta. 

Prowadzi konsultacje psychologiczne osób dorosłych doświadczających problemów psychicznych, jak również terapię indywidualną osób uzależnionych oraz członków ich rodzin (współuzależnionych, DDA, DDD).

Pracuje z osobami, które doświadczają:

  • kryzysów psychicznych, trudności życiowych oraz problemów w relacjach,
  • problemów z akceptacją siebie, z poczuciem własnej wartości,
  • trudności z przeżywaniem emocji,
  • negatywnych skutków związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych,
  • trudności wynikających z życia w otoczeniu osoby uzależnionej.
Przewiń na górę