Trening Umiejętności Społecznych

TUS – czyli Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój kompetencji społecznych. Umiejętności społeczne, czyli zdolność komunikowania swoich emocji, reagowania na emocje innych, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi, zachowań odpowiednio do sytuacji nabywamy w rodzinie, szkole, w środowisku, w którym żyjemy.

Są jednak osoby, którym nabywanie umiejętności społecznych sprawia trudności, jak np. dzieciom nieśmiałym, lękliwym, wycofanym, które mają problemy z przeżywaniem emocji, zawieraniem przyjaźni czy też dzieciom z zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania oraz z ADHD. Trening dla tych  dzieci może przyczynić się do ich lepszego codziennego funkcjonowania.

Niewielkie wsparcie może spowodować dużą zmianę!

Zapraszamy na warsztaty TUS dzieci w wieku od 7 do 15 lat!

Przewiń na górę